Regler

Loppet genomförs på allmän plats. Detta betyder att du som deltagare i Frontyard alltid skall visa stor hänsyn till människor i omgivningen.

Reglarna är enkla:

 • Du skall springa en slinga på 3 km, där start och mål sker vi samma plats, inom utsatt tid.
 • Alla startar samtidigt.
 • När starten går, skall du befinna dig inom start/mål-området.
 • Vid start skall löpare påbörja varvet: att vänta i start/mål-området liksom att vända om betraktas som icke fullföljt varv.
 • Hinner du runt på utsatt tid, får du springa slingan en gång till.
 • Det är antal gånger du hinner runt som avgör ditt resultat.
 • Ingen individuell tidtagning.
 • Tävlingen avslutas när ingen längre hinner runt slingan på utsatt tid.
 • För att skilja på löpare som (a) inte hinner runt alternativt (b) väljer att inte fortsätta, är det ordningen in till varvningsområdet som gäller.
 • För varje omstart begränsas tiden löparna har till förfogande med en (1) minut.
 • Du kan alltid tillgodoräkna dig varvet (ditt resultat) om du hinner fullfölja det inom 30 minuter. Däremot kan denna löpare inte påbörja nytt varv (såvida det inte var varv 1).
 • Ingen support tillåten under varvet/banan. Gäller support från människor, liksom pinnar, stavar, hjul eller annat som ger superkrafter.
 • Självklart är det alltid viktigare att bistå medlöpare, eller annan människa, i nöd än att fortsätta springa.
 • En dam- och en herrklass.

Respektera att loppet genomförs på allmän plats, varför du alltid skall visa omgivningen hänsyn. Du har själv ansvar för din egen utrustning. Tyvärr är det begränsat med plats för egna bord, etc., men ta gärna med en filt eller vilstol.

Tillämpningar av reglerna

 1. Tävlingsledningen bestämmer.
 2. Två löpare kvarstår. Båda hinner in i varvområdet inom utsatt tid. Om ingen av dem fortsätter, är det följaktligen den som var först in till varvningen som står som segrare. Men om denne väljer att inte fortsätta och löpare 2 hinner runt varvet inom 30 minuter (se regler ovan) kan varvet tillgodoräknas och löpare 2 står då som segrare.
 3. Två eller flera löpare kvarstår. Dessa ger sig ut på ett nytt varv, men ingen hinner in till varvning inom utsatt tid för just det varvet. Så länge de klarar varvet under 30 minuter, är det den som är först i mål som står som segrare. (Om de inte klarar det under 30 minuter, är det placering på varvet innan som avgör.)